5 najczęstszych powodów korzystania z outsourcingu
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

5 najczęstszych powodów korzystania z outsourcingu

Jak Twoja firma może skorzystać na współpracy z partnerem outsourcingowym? Dlaczego warto wydzielać na zewnątrz obsługę funkcji i procesów biznesowych?

5 najczęstszych powodów korzystania z outsourcingu

 

Outsourcing funkcji i procesów biznesowych przeszedł w ostatnich dziesięcioleciach ogromną transformację. Jeszcze niedawno za główny cel outsourcingu uznawano proste oszczędności, wynikające ze zmiany sposobu realizacji pewnych procesów wewnętrznych.

Dziś na aktywność tego typu patrzy się nie tylko przez pryzmat kosztów. Outsourcing został uznany za narzędzie kreowania wzrostu efektywności i elastyczności firmy. Dlatego też organizacje zlecają na zewnątrz nie tylko proste usługi związane z naliczaniem płac czy serwisem sieci teleinformatycznych, ale także prace nad nowym oprogramowaniem oraz badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań.

Oto 5 przesłanek do outsourcingu, które mogą pojawić się także w Twojej firmie.


1. Podniesienie efektywności organizacyjnej

Możliwe jest dzięki outsourcingowi procesów back office oraz IT. Zewnętrzny dostawca wspiera firmowe IT w rozwoju nowych funkcji i wdrażaniu kolejnych systemów. Firmowa informatyka koncentruje się na wspieraniu biznesu, IT jako całość działa skuteczniej i efektywniej.

Tak postąpiła firma Lafarge, która przekazała obsługę prawie wszystkich procesów informatycznych w przedsiębiorstwie. Wcześniejszy model zarządzania informatyką koncentrował się na bieżącym utrzymaniu krytycznych dla biznesu systemów informatycznych. Firmowi informatycy radzili sobie z tym dobrze, jednak problemem był rozwój nowych funkcji i wdrażanie kolejnych systemów.

Outsourcing do zewnętrznej komórki, która zatrudniła specjalistów IT z Lafarge, doprowadził do nagłego wzrostu liczby przetwarzanych i przechowywanych danych. Tylko w ciągu pierwszego roku od podpisania kontraktu rozmiar baz danych wzrósł o 300%, przepustowość sieci o 230%, zaś mocy obliczeniowej o ponad 350%. Równocześnie znacząco skrócił się czas oczekiwania na wdrożenie zmian w systemach wykorzystywanych przez zakłady produkcyjne Lafarge w Polsce (źródło: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-dossier/outsourcing-nie-tylko-globalny,1235,1).


2. Dostęp do specjalistycznej wiedzy i zasobów

Globalny outsourcing, realizowany w trybie nearshoring lub offshoring sprawia, że dostęp do specjalistycznej wiedzy i zasobów stał się obecnie znacznie łatwiejszy. Zewnętrznym dostawcom zleca się prace badawczo-rozwojowe lub projektowe nad nowymi produktami i usługami.

Klasycznym przykładem dostawcy wyspecjalizowanych usług jest międzynarodowa firma konsultingowa IDEO. Specjalizuje się ona w projektowanie produktów i usług na zlecenia takich firm, jak IKEA (projekt kuchni przyszłości, która będzie odpowiadać na potrzeby klientów zamawiających meble w połowie kolejnej dekady XXI wieku), czy sieć hoteli Holiday Inn (odświeżenie przyjętej koncepcji „doświadczenia klienta” – zmiana aranżacji przestrzeni, wyposażenia, a nawet karty dań) (źródło: www.ideo.com).

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach? Skontaktuj się z doradcą
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane3. Wsparcie procesu transformacji

Złożoność zmian podczas procesu transformacji wymaga zaangażowania zewnętrznych partnerów. Przejmują oni realizację pewnych funkcji i procesów, jak np. ujednolicenie rozwiązań informatyki i przejęcie pracowników IT podczas konsolidacji.

Przykładem takich działań była współpraca pomiędzy firmą HP a Grupą Azoty, która w ostatniej dekadzie zdecydowała się na konsolidację zakładów chemicznych. Azoty szukały partnera, który zająłby się ujednoliceniem rozwiązań informatycznych oraz przejęciem pracowników IT, zatrudnionych do tej pory w różnych przedsiębiorstwach grupy (źródło: www.wyzwaniait.pl/prezentacje/Outsourcing_HP_Grupa_Azoty-Radoslaw_Swierczyński_Anetta_Pilch.pdf).

4. Poprawa elastyczności strategicznej

Sprzyja jej outsourcing wsparcia i zarządzania wybranymi obszarami lub procesami, połączony z przekazaniem dostawcy pełnej odpowiedzialności, np. za prowadzenie kampanii marketingowych. Dzięki temu firma może skoncentrować się na rozwijaniu swoich kluczowych kompetencji. W ten sposób działa m.in. Nike. Koncern zleca całość prac związanych z przygotowaniem strategii marketingowej i kampaniami reklamowymi grupie wyspecjalizowanych agencji. Sam zaś koncentruje się na dostosowaniu strategii do potrzeb głównych międzynarodowych rynków, na których działa (źródło: John R. Schermerhorn‬‬‬, Exploring Management, 2011).‬


5. Oszczędności finansowe

Decydującym powodem podjęcia decyzji o outsourcingu pozostaje chęć osiągnięcia wymiernych oszczędności. Skala tych korzyści, ale i ryzyko z tym związane, jest wprost proporcjonalne do wielkości samej firmy.

W przypadku wielkich korporacji, takich jak ubezpieczeniowy gigant RSA, projekty outsourcingu (w tym przypadku procesów obsługi klienta i podstawowego wsparcia back office) przynoszą korzyści w skali kilku lat, szacowane na setki milionów funtów (źródło: https://newsroom.accenture.com/industries/financial-services/accenture-and-rsa-extend-multi-year-it-and-consulting-agreement.htm).

W przypadku mniejszych firm są one wprost proporcjonalne do liczby etatów zoptymalizowanych dzięki przekazaniu obsługi niektórych funkcji na zewnątrz i sięgają od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych rocznie.Outsourcing? Poznaj fakty i zdecyduj się na współpracę!

Outsourcing, poznaj fakty i zdecyduj się na współpracę


Wskazówka

Niezależnie od tego, jaka jest podstawowa motywacja firm rozważających zakup usług zewnętrznych, ostateczna decyzja w tej sprawie powinna być podjęta w wyważony i usystematyzowany sposób. Wymaga strategicznej analizy potrzeb i wnikliwej selekcji dostawców. Im większy jest potencjał ewentualnych dostawców, tym większe pozostają szanse na wykreowanie odpowiedniej wartości dla firmy, wynikającej o outsourcingu.

Data publikacji: 2016-02-10
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Potrzebujesz uzupełniającego rozwiązania?