Sztuczna inteligencja wspiera przemysł analizując obraz z kamer
Czas czytania artykułu: 3 - 6 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sztuczna inteligencja wspiera przemysł analizując obraz z kamer

Obserwacja pracy linii produkcyjnych, weryfikacja czasu pracy czy kontrola przestrzegania zasad BHP to tylko niektóre z możliwości zapewnianych przez systemy analizy, przetwarzania i badania obrazu w zakładach przemysłowych. Analizowanie wideo z wykorzystaniem Machine Learning już teraz pozwala uzyskać wymierne korzyści, wspierać podejmowanie decyzji biznesowych, zwiększyć bezpieczeństwa oraz wspierać pracę ludzką przy uciążliwych czynnościach związanych z monitorowaniem i ochroną majątku. Przetwarzany obraz pochodzący z wielu kamer przyczynia się do zdobywania informacji i podejmowania trafnych decyzji.

Sztuczna inteligencja wspiera przemysł analizując obraz z kamer
Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:
 1. NA CZYM POLEGA ANALIZA OBRAZÓW W PRZEMYŚLE?
 2. DLACZEGO ANALIZA OBRAZU KAMER W CZASIE RZECZYWISTYM DOPIERO OBECNIE STAŁA SIĘ MOŻLIWA DO ZREALIZOWANIA?
 3. JAKIE DOSTĘPNE NA RYNKU ROZWIĄZANIE ZAPEWNIA ANALIZĘ OBRAZU DLA PRZEDSIĘBIORSTW?
 4. DO CZEGO MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA ANALIZA OBRAZU W PRODUKCJI?
 5. W JAKI SPOSÓB WIDEOANALIZA WSPIERA OCHRONĘ OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH?
 6. DLACZEGO OFEROWANE PRZEZ T-MOBILE ROZWIĄZANIE JEST BEZPIECZNE?

Dopiero od niedawna możliwości obliczeniowe komputerów stały się wystarczające, by w czasie rzeczywistym dokonywać analizy obrazu. Algorytm sztucznej inteligencji uczy się rozpoznawania osób i obiektów, dzięki czemu każda kolejna przeprowadzona przez system analiza jest coraz lepsza, potrafi precyzyjniej określić to co widać i podać właściwy wynik prowadzący do trafniejszych decyzji. Monitoring wizyjny, czyli obraz z kamer w zastosowaniach do wideo detekcji i wideo analizy polega na przetwarzaniu rejestrowanego widoku przedmiotów i ludzi i przekazywaniu informacji w oparciu o wynik algorytmów decyzyjnych.

Zastosowania przy nadzorze produkcji

Żeby skorzystać z możliwości analizy obrazu przedsiębiorstwa przemysłowe mogą sięgnąć po rozwiązanie T-Mobile Polska, realizowane we współpracy z firmą SOPHUS, korzystające z algorytmów sztucznej inteligencji i wspierające podmoty działające w różnych branżach, w tym w przemyśle wytwórczym. Narzędzia do analizy obrazu pozwalają obserwować i nadzorować pracę na liniach produkcyjnych przyczyniając się do wykrywania potencjalnych nieprawidłowości występujących w tych procesach. Jest to możliwe dzięki stałemu porównaniu aktualnego zapisu wideo z posiadanymi przez system wzorcami. Wychwytywane są wszelkie anomalie w przebiegu procesu, a i zatem także w działaniu, linii produkcyjnej. Systemy wideoanalizy mogą też śledzić na bieżąco obecność pracowników na hali montażowej i w ten sposób m.in. monitorować ich czas pracy. Podgląd z kamer na stanowiska specjalistów pozwala też kontrolować przestrzeganie przepisów BHP, na przykład weryfikować, czy w strefie pracy maszyn nie przebywa człowiek, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach? Skontaktuj się z doradcą
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane

Ochrona obiektów przemysłowych

Narzędzia do analizy wideo wykorzystywane są także jako wsparcie nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów: do ich obserwacji i ochrony obwodowej, z możliwością tworzenia stref szczególnej kontroli. Stosowane obecnie w polskich przedsiębiorstwach rozwiązania zapewniają ścisłą współpracę z pracownikami ochrony, patrolami grup interwencyjnych oraz osobami funkcyjnymi obiektu. Systemy rozpoznawania obrazu są w stanie wykryć, czy na obiekcie w danym momencie znajdują się przemieszczające się osoby. Kontrola dostępu na teren zakładu może być prowadzona w podziale na poszczególne strefy i obejmować weryfikację pojazdów wjeżdżających na teren obiektu. Tego rodzaju analizy obrazu, a także wiele innych, są już stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Przykładem jest zaprojektowany i wdrożony niezależny system obserwacji w firmie realizującej budowę autostrad A1 i A2, obejmujący analizę i ochronę na kilkudziesięciu placach budowy i w wytwórniach. Stworzone rozwiązanie zapewniło wsparcie ochrony rozległych terenów budów oraz wytwórni wraz ze zgromadzonymi tam materiałami i urządzeniami.

Rozwiązane dostarczane w formie kompletnej usługi

Stosowane rozwiązanie działa w podobny sposób niezależnie od lokalizacji. Może być instalowane w dowolnym punkcie, a do jego działania wystarczy zasięg GSM. Nie jest też konieczny dostęp do zasilania, bo zastosowane baterie pozwalają na nieprzerwaną pracę przez długi okres działania urządzeń. Jest to także rozwiązanie w pełni bezpieczne. Cała transmisja odbywa się w wydzielonym APN w sieci T-Mobile. Równie bezpieczne jest przechowywanie danych składowanych na zabezpieczonych kryptograficznie serwerach.

System gwarantuje także możliwość udowodnienia, że dane zdarzenie odnotowane w rejestrze rzeczywiście miało miejsce. Obraz z kamery jest rejestrowany, a poszczególne zdarzenia opatrzone są co do sekundy znacznikiem cyfrowym. Do działania systemu SOPHUS wykorzystuje niezawodną infrastrukturę sieciową T-Mobile. Rozwiązanie oferowane jest jako kompletna usługa. Od fazy projektu, poprzez wdrożenie i serwis, wykonawca odpowiada za poprawność działania i jakość.

Podsumowanie

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące analizy obrazu z kamer w przemyśle wytwórczym:

 • Monitoring wizyjny w zastosowaniach do wideo detekcji i wideo analizy polega na przetwarzaniu rejestrowanego widoku przedmiotów i ludzi i przekazywaniu informacji w oparciu o wynik algorytmów decyzyjnych
 • Algorytm sztucznej inteligencji uczy się rozpoznawania osób i obiektów, dzięki czemu każda kolejna przeprowadzona przez system analiza jest coraz lepsza
 • Na rynku dostępne jest rozwiązanie T-Mobile Polska, realizowane we współpracy z SOPHUS, zapewniające rozwiązanie korzystające z algorytmów sztucznej inteligencji
 • Monitoring wizyjny pozwala obserwować i nadzorować pracę na liniach produkcyjnych przyczyniając się do wykrywania potencjalnych nieprawidłowości występujących w tych procesach
 • Systemy wideoanalizy mogą też śledzić na bieżąco obecność pracowników na hali montażowej i w ten sposób m.in. monitorować ich czas pracy
 • Podgląd z kamer na stanowiska specjalistów pozwala kontrolować przestrzeganie przepisów BHP śledząc, czy w strefie pracy maszyn nie przebywa człowiek
 • Narzędzia do analizy wideo wykorzystywane są jako wsparcie nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów: do ich obserwacji i ochrony obwodowej, z możliwością tworzenia stref szczególnej kontroli
 • Przykładem zastosowania analizy obrazu w ochronie obiektów przemysłowych jest zaprojektowany i wdrożony system obserwacji w firmie realizującej budowę autostrad A1 i A2
 • Stosowane rozwiązanie działa w podobny sposób niezależnie od lokalizacji i może być instalowane w dowolnym punkcie, a do jego działania wystarczy zasięg GSM. Jest w pełni bezpieczne
 • Obraz z kamery jest rejestrowany, a poszczególne zdarzenia opatrzone są co do sekundy znacznikiem cyfrowym
Data publikacji: 2020-05-13
Czas czytania artykułu: 3 - 6 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Potrzebujesz uzupełniającego rozwiązania?