Duże zbiory danych oraz uczenie maszynowe zmieniają oblicze marketingu B2B
Czas czytania artykułu: 2 - 3 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Duże zbiory danych oraz uczenie maszynowe zmieniają oblicze marketingu B2B

Już wkrótce rzeczywistość marketerów B2B może ulec zmianie. Przeprowadzone badania rynku dowiodły, że już ponad 50% odbiorców usług B2B wykazuje zamiar zakupu oprogramowania lub usług wsparcia technicznego wyszukując o nich uprzednio informacji w Internecie – jeszcze zanim zainicjują rozmowy z dostawcami.

Duże zbiory danych oraz uczenie maszynowe zmieniają oblicze marketingu B2B

Duże zbiory danych (ang. Big Data) oraz uczenie maszynowe (ang. Machine Learning) stanowią esencję nowych technologii. Zmieniają oblicze marketingu B2B i kampanii typu lead generation inicjujących transakcje - zwłaszcza w odniesieniu do organizacji oferujących oprogramowanie i dostarczających usługi wsparcia technicznego. Narzędzia semantyczne dużych zbiorów danych zostały rozwinięte do tego stopnia, że mogą przetwarzać masowe ilości treści i danych. Algorytmy uczenia maszynowego mogą w miarę upływu czasu „nauczyć się” subtelnych niuansów w zakresie definiowania i powiązywania tematyki biznesowej przez odbiorców. Algorytmy te mogą na przykład oceniać, jak ważne dla wymogów dotyczących oprogramowania oferowanego przez firmę są kwestie zgodności z przepisami prawa. 

Marketing Intencji (ang. Intent Marketing) polega na identyfikowaniu sygnałów gotowości zakupowej i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. Działa to następująco.

  1. Narzędzia do analizy dużych zbiorów danych/uczenia maszynowego analizują charakterystykę pobierania plików z repozytoriów agregujących treści o najwyższej popularności (białe księgi, webinaria itp.), pochodzących ze stron najbardziej zaufanych wydawców i ewaluatorów informacji technologicznych.
  2. Narzędzia „namierzają” firmy, które wydają się być na wczesnym etapie poszukiwania informacji o rynku oprogramowania i/lub usług wsparcia technicznego - co tym samym oznacza, że podjęły intencję zakupienia takiego oprogramowania lub usług.
  3. Następnie marketer kontaktuje się z potencjalnymi nabywcami wyodrębnionymi w ten sposób.
  4. Nawiązanie kontaktu na wczesnym etapie gotowości zakupowej daje marketerowi możliwość większej kontroli nad tym, w jaki sposób potencjalni klienci określą swoje wymogi oraz oczywiście nad wysokością ceny produktu/usługi.
  5. Filtry predykcyjne umożliwiają eliminację wielu „fałszywych tropów”, tj. studentów, osób poszukujących pracy, czy osób posługujących się fikcyjnym nazwiskiem.
  6. Wraz z upływem czasu marketer może „nauczyć” mechanizm uczenia maszynowego analizować takich potencjalnych klientów na wczesnym etapie tak, aby udoskonalić niuanse profilu kluczowych klientów.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach? Skontaktuj się z doradcą
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane

W 80% przypadków zakupu oprogramowania przez firmy, personel firmy pobiera zaufane treści doradcze w ciągu trzech miesięcy od dokonania zakupu. Potencjalni klienci wykazują czterokrotnie wyższe prawdopodobieństwo dokonania zakupu w ciągu kolejnych 90 dni, niż klienci pozyskani dzięki listom lub bazom danych. Następnym krokiem jest skontaktowanie się z takimi potencjalnymi klientami w ramach kampanii mailingowych typu multi-touch i multi-offer, które budują świadomość marki i stanowią zachętę do nawiązania kontaktu.

Z technik marketingu intencji korzysta większość największych światowych przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją oprogramowania. Firmy specjalizujące się w kampaniach inicjowania transakcji korzystają z dużych zbiorów danych, aby wspomóc rozwijające się firny z branży najnowszych technologii oraz firmy ze środkowego segmentu rynku w korzystaniu z tych samych technik, tak aby stworzyć równe szanse na rynku dla wszystkich podmiotów.

Wiele firm zaczyna korzystać z marketingu intencji w celu wzmocnienia procesu inicjowania transakcji. Nieumiejętność skorzystania z możliwości jakie oferuje ta nowa technika może postawić Twoją firmę w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do tych firm, które z niej już korzystają lub zamierzają korzystać.

Data publikacji: 2018-07-24
Czas czytania artykułu: 2 - 3 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna