Duże zbiory danych jako kapitał firmy
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Duże zbiory danych jako kapitał firmy

Big Data, rozumiane jak zaawansowana analityka, która wykorzystuje narzędzia adekwatne do skali działania firmy, stanowi cenny kapitał i źródło przewag.

Duże zbiory danych jako kapitał firmy

Na pytanie, co stanowi dziś największą wartość w biznesie, wielu ekspertów odpowie, że informacja. Ta pożyteczna i uzyskana we właściwym momencie. Informacja - jej jakość, standardy przechowywania oraz umiejętności przetwarzania i analizy danych – stanowi kapitał nie do przecenienia1. Jest bowiem źródłem wiedzy o klientach, otoczeniu rynkowym, jakości produktów i usług oraz potrzebach rynku. Wszystko zależy jednak od umiejętności zarządzania informacją.

Dzisiejsze technologie pozwalają na łatwe i tanie gromadzenie dużej ilości danych. Dzięki rozwojowi możliwości analitycznych, biznesowi łatwiej zrozumieć historyczne procesy w firmie i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Większość zaawansowanych metod analizy danych skupiona jest głównie wokół prognozowania, symulacji procesów biznesowych oraz tworzenia modeli matematycznych pokazujących prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń w przyszłości.

Według IDC Na całym świecie do roku 2020 będziemy przechowywać nawet do 35 zettabajtów (czyli 35 miliardów terabajtów) danych, co będzie stanowić 44-krotny przyrost informacji (licząc od 2009 roku). Dane podlegają też coraz większemu zróżnicowaniu. Większość analityków jest zdania, że nawet 85% nowych danych jest nieusystematyzowana (np. tekst, rejestry sieciowe, materiały filmowe czy zdjęcia.

 

Informacje na wyciągnięcie ręki

Internet, w tym biznes e-commerce, to naturalne źródło danych o klientach. Korzystają z tego najwięksi gracze, jak Amazon czy eBay, dla których codziennością jest przetwarzanie terabajtów danych o użytkownikach. W eBay 25% pracowników – przeszło 7500 osób - zajmuje się wyłącznie analizą danych.

Zbiory danych pochodzą zarówno z wnętrza organizacji, jak i otoczenia rynkowego. Obie kategorie mogą okazać się równie istotne z perspektywy ich użyteczności. Większość danych rynkowych jest powszechnie dostępna; nie chodzi więc o żadną „tajemną wiedzę”, lecz wszystko to, co współczesny świat wytwarza z samej racji swego funkcjonowania. Tak biznes, jak i każdy z konsumentów, wytwarza każdego dnia mnóstwo danych. Dane wewnętrzne również rosną w szybkim tempie, i to nie tylko z powodu wzrostu organizacji, lecz także nowych rozwiązań IT wdrażanych w organizacjach. Kluczem zatem jest umiejętność ich przetwarzania - zyskanie narzędzi analitycznych adekwatnych do skali biznesu. Najwięcej wartościowych informacji przynoszą transakcje, które dana firma przeprowadza (88% wskazań wśród przedsiębiorców2).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach? Skontaktuj się z doradcą
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane

Jak analizować dane?

Dominic Barton, dyrektor zarządzający firmy McKinsey w Londynie, wskazuje na podstawie własnych doświadczeń i badań, że - aby móc w pełni wykorzystywać dane i analitykę - organizacja musi zyskać trzy wzajemnie się wzmacniające kompetencje.

  • Po pierwsze, musi umieć typować liczne źródła danych, łączyć je i zarządzać,
  • Po drugie, potrzebna jest zdolność budowania zaawansowanych modeli analitycznych do przewidywania wyników i ich optymalizowania,
  • Po trzecie i najważniejsze, kadra zarządzająca musi mieć siłę potrzebną do przeprowadzenia takiej transformacji struktur organizacyjnych, aby dane i modele rzeczywiście pomagały w podejmowaniu lepszych decyzji.

Fundamentem tych działań są dwa ważne elementy:

  • konkretna strategia używania danych i analityki do prowadzenia walki konkurencyjnej;
  • wykorzystywanie odpowiedniej architektury i zdolności technologicznych.

 Wdrażanie narzędzi BIG DATA to niełatwy proces. Usprawnij go i wyciśnij z BIG DATA jeszcze więcej!


Wdrażanie narzędzi BIG DATA

Korzyści z przetwarzania danych

Eksperci firmy Gartner szacują zaś, że w 2015 roku firmy, które tworzą nowoczesne systemy zarządzania informacją wyprzedzą konkurentów w swoich segmentach rynku nawet o 20%.

Gromadzenie danych o klientach to oczywiście nic nowego, niemniej nowe technologie, skala i jakość oraz analiza w czasie rzeczywistym to zjawiska, które dopiero teraz stanowią potężny kapitał3. Potencjał Big Data można sprowadzić do tezy, że jest to działanie w myśl zasady: Zbierajmy wszelkie możliwe dane i szukajmy w nich wzorców i wiedzy. Andrew McAffe, szef działu badań w MIT Center of Digital Business uważa, że Big Data wpisze się jako kolejny przełom w historii ekonomicznej świata. Według badań prowadzonych w ostatnich latach przez MIT, wskaźniki wydajności i rentowności firm, które wprowadzają do swojej działalności operacyjnej wielkie zbiory danych i analitykę, są o 5-6% wyższe niż u pozostałych przedsiębiorstw 4.

Wskazówki praktyczne

Dominic Barton z McKinsey oraz David Court (ekspert ds. technik analitycznych z Dallas), dają jasne wskazówki, jak zyskać dzięki gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych 5:

1. Liczne źródła danych

Pozyskuj twórczo dane zarówno ze źródeł wewnętrznych (operacyjnych), jak i zewnętrznych (z otoczenia biznesowego). Unowocześniaj architekturę i infrastrukturę informatyczną pod kątem łatwego łączenia danych.


2. Modele zdolne do przewidywania wynik
ów i ich optymalizacji

Koncentruj się na najistotniejszych czynnikach napędzających poprawę wyników. Buduj modele, które umożliwiają wykorzystywanie złożonych danych, ale są łatwe w użyciu.


3. Transformacja struktury organizacyjnej firmy

Twórz proste i zrozumiałe narzędzia dla pracowników pierwszej linii. Odpowiednio modyfikuj procesy i rozwijaj zdolności, aby pracownicy mogli używać tych narzędzi.

 

Data publikacji: 2015-10-14
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

1. Więcej: J. Gleick, „Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja”. Przeł. G. Siwek. Kraków, 2012

2. Wg raportu IBM „Analytics: The real-world use of big data. How innovative enterprises extract value from uncertain data”

3. Więcej: T. H. Davenport, J. Kim, „Keeping Up with the Quants: Your Guide to Understanding and Using Analytics", Harvard Business School Press, Boston 2012

4. Big Data: The Management Revolution, HBR, październik 2012

5. Por.: „Making Advanced Analytics Work for You”, Harvard Business Review, Oct.

 


Potrzebujesz uzupełniającego rozwiązania?