Aktywna ochrona z M2M
Czas czytania artykułu: 3 - 6 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Aktywna ochrona z M2M

Rozwiązania M2M/SIM wnoszą nową jakość do wszystkich gałęzi biznesu, w tym do firm zajmujących się ochroną mienia i osób. To właśnie firmy z tej branży mogą w sposób szybki i nie wymagający wielu nakładów rozszerzyć zasięg działania, chociażby przez monitorowanie obiektów na terenie całego kraju. Z M2M polepszają również efektywność kosztową, dzięki zmniejszeniu nakładów na infrastrukturę transmisji danych.

Aktywna ochrona z M2M

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój systemów ochrony opartych na technologii M2M (Machine to Machine). Z końcem 2016 r. już w trzech czwartych dużych, przemysłowych obiektów monitorowanych w Polsce, firmy ochroniarskie korzystały z sygnału GSM.  Jednak wciąż około 300 tyś. obiektów dozorowano drogą radiową. Pociąga to za sobą utrzymywanie przestarzałej infrastruktury nadajników, opłaty za koncesję radiową i niską efektywność ochrony. Zaś koszty użytkowania sieci GSM dla firmy ochroniarskiej są proporcjonalne do ilości posiadanych kart SIM i do ilości zamontowanych transmiterów GPRS, a co za tym idzie, są proporcjonalne do ilości monitorowanych obiektów. I co istotne, dzięki możliwościom jakie daje transmiter GPRS z usługą M2M, nawet stara centrala alarmowa może zostać przepięta na monitoring oparty o sygnał GSM.

Jak to działa

Podstawą działania M2M są sieci telekomunikacyjne operatorów telefonii komórkowej. System elektronicznej ochrony obiektu składa się z centrali alarmowej, transmitera do natychmiastowego przesyłania informacji kanałem M2M i stacji odbiorczej w agencji ochrony. Wszystkie naruszenia dozorowanego obszaru są natychmiast raportowane do stacji monitorowania. Podobnie odbywa się to w przypadku monitorowania obiektów ruchomych i osób. Za pośrednictwem sieci GSM w usłudze M2M z mobilnych urządzeń zwanych „gardami”[1], w które wyposażeni są pracownicy firm ochroniarskich przesyłane są w czasie rzeczywistym wszystkie zdarzenia wykryte przez urządzenia jak upadek, ruch, bezruch oraz odczyt punktów identyfikacyjnych RFID. To w oczywisty sposób przekłada się na jakość i pewność ochrony. Polega ona na przejściu przez ścieżki – procedury obligujące agenta do np.: obchodu terenu o wyznaczonych godzinach, zameldowania swej pozycji GPS, odczytu z tagów RFID w określonym czasie i miejscu.

 

Rozwiązanie oparte na sieci GSM prowadzą także do:

  • braku ograniczeń terytorialnych biznesu – firmy mogą ochraniać wiele obiektów tego samego klienta w całym kraju, uczestniczyć w przetargach we wszystkich województwach;
  • pozbycia się konieczności utrzymywania własnej infrastruktury radiowej – co gwarantuje wykorzystanie sieci telekomunikacyjnych operatorów telefonii komórkowej;
  • zwiększenia bezpieczeństwo pracownika. W modelu M2M/SIM urządzenie na wyposażeniu agenta ochrony co kilka minut wysyła sygnał, którego zasadniczą treścią jest  – „OK., wszystko w porządku”. Brak takiego komunikatu, oznaczającego normalne parametry dla danego obiektu, wywołuje reakcję;
  • szybkiej lokalizacji na mapie, gdyby nastąpiła sytuacja nagła (włamanie, napad lub zasłabnięcie pracownika ochrony).

 

Rozwiązania te zastosowano  m.in. w ochronie metra w Madrycie (Hiszpania) i lotniska w Bogocie (Kolumbia). W Polsce urządzenia M2M/SIM w ochronie i kontroli obecności działają chociażby na Stadionie Narodowym od czasu EURO 2012. M2M/SIM wpływa na ograniczenie kosztów działania i efektywność nie tylko firm ochrony obiektów i osób. Sprawdza się też w logistyce, transporcie, zarządzaniu usługami, w służbach publicznych, czy chociażby w leśnictwie.2 Dodać należy, że operator telefonii komórkowej (T-Mobile Polska) dostarcza rozwiązanie całościowe, co w ewidentny sposób wpływa na oszczędności i czas implementacji dedykowanego rozwiązania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach? Skontaktuj się z doradcą
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane


Zarządzanie personelem

Odczyt z tagu RFID może oznaczać początek zmiany pracownika i pozwala na kontrolę godzin pracy. Dzięki transmiterom GPRS/GSM zyskuje się też możliwość nadzorowania osób w rozproszonej sieci placówek handlowych. Chodzi o np. wyspy sprzedażowe w galeriach handlowych. Właściciel takiego biznesu kontroluje w ten sposób godziny otwarcia i zamknięcia wysp, aby uniknąć kar, jakie galerie handlowe nakładają za brak punktualności w rozpoczęciu i zakończeniu pracy takich punktów.

 

Zastosowanie M2M na portierni parkingu, generalnie, przy wszelkich aktywnościach pracowników działających samodzielnie w terenie wydaje się oczywiste. Tutaj funkcje kontrolne są równie ważne, co aspekty BHP. I tak, w jednym z polskich samorządów po incydencie napadu i pobicia inkasenta wodociągów, zakupiono urządzenia GPRS/SIM dla ochrony personelu w terenie. W innym mieście, w systemie ochrony społecznej pracownicy również zabezpieczają się w ten sposób. Co, warto tu zauważyć, urządzenie mobilne typu AciteTrack w kieszeni pracownika socjalnego to z pewnością mniejsza pokusa dla złodziei, niż drogi smartfon.

 

 Pamiętaj:

  • Systemy M2M/SIM w branży ochrony osób i mienia optymalizują koszty, zwiększają efektywność pracowników i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
  • Zapewniają funkcjonalność i wygodę zarządzania danymi, które natychmiastowo poprzez sieć GSM są wysyłane na konto użytkownika, na różnych poziomach zarządzania.
  • Rozwiązania biometryczne i pamięć zdarzeń pozwalają właścicielom na utrzymywanie łączności z pracownikami, a także kontrolę czasu pracy i jej jakości.
  • Nieograniczone pole działania operatora sieci GSM pozwala na skuteczne prowadzenie biznesu/innej działalności bez ograniczeń geograficznych.


Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Skontaktuj się z ekspertem!

Rafał Szymanowski
Główny Specjalista ds. Rozwoju Biznesu i Współpracy z Partnerami

e-mail: Rafał.Szymanowski@t-mobile.pl


Data publikacji: 2017-01-31
Czas czytania artykułu: 3 - 6 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 1. Na rynku obowiązują też nazwy: „pałka”, „różdżka”.

2. Np. urządzenia Active Guard i Active Truck oraz infrastruktura polskiej firmy EBS oferowane wspólnie z T-Mobile to rozwiązania sprawdzone na całym świecie. Pracują w Ameryce Południowej, RPA, na Bliskim Wschodzie, nie wspominając o całej Europie i oczywiście Polsce. Firma sprzedaje rocznie 1 tyś urządzeń M2M/SIM.

 

 


Potrzebujesz uzupełniającego rozwiązania?