6 kroków do lepszej cyberochrony Twojej firmy
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

6 kroków do lepszej cyberochrony Twojej firmy

Cyberprzestępczość ma coraz większy wpływ na biznes przedsiębiorstw. Pomimo ogromnych i stale rosnących nakładów na ochronę zasobów informatycznych od kilku już lat nie ma praktycznie tygodnia bez informacji o włamaniach lub atakach na korporacyjne systemy IT. Stale rośnie nie tylko liczba tych incydentów, ale także ich skala, kompleksowość i precyzja. Żadna organizacja nie może czuć się bezpieczna.

6 kroków do lepszej cyberochrony Twojej firmy

W 2014 roku, według raportu KPMG „Technology Risk Radar – 2nd Edition”, w wyniku incydentów związanych z systemami informatycznymi firmy na świecie poniosły nieplanowane wydatki w wysokości przekraczającej, w przeliczeniu, 2 mln zł, każda. Zdaniem ekspertów ponad połowa problemów informatycznych była możliwa do przewidzenia i uniknięcia. Najczęściej, także w Polsce atakowane są instytucje finansowe, firmy z branży e-commerce i administracja publiczna.

Badanie rynku cyberbezpieczeństwa


Umiejętne zarządzanie bezpieczeństwem IT w przedsiębiorstwie to skomplikowany proces. Wymaga nie tylko dobrego zrozumienia organizacji i sposobów myślenia jej kluczowych menedżerów, ale także ustawicznych przeglądów, audytów i kontroli. Czy można wobec tego zrezygnować z tych wysiłków? Raczej nie nawet jeśli mamy w budżecie miliony złotych na pokrywanie ewentualnych strat. Eksperci są bowiem zgodni co do tego, że koszt zaniechań będzie stale rósł.

Dlatego lepiej już dziś zacznij pracę nad wzmocnieniem ochrony IT swojej firmy. Zwłaszcza, że możesz to zrobić przestrzegając i regularnie powtarzając kilka podstawowych procesów.

 

1. Zdefiniuj kluczowe zasoby cyfrowe przedsiębiorstwa

Nawet najbardziej świadoma zagrożeń organizacja ma w swoich systemach luki, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców. Wynika to z dynamiki rozwoju firm, a także ich niemal nieograniczonych potrzeb w zakresie IT. Przegląd zasobów cyfrowych musi być połączony z wewnętrzną dyskusją o priorytetach w zakresie bezpieczeństwa. Pozwala ona na lepsze zrozumienie ryzyka wynikającego z niekontrolowanego rozwoju systemów.

2. Znajdź źródła zagrożeń cyberbezpieczeństwa

Wiedza na temat priorytetów i kluczowych zasobów cyfrowych przedsiębiorstwa powinna zostać skonfrontowana z obowiązującą polityką bezpieczeństwa. Nałożenie na siebie tych dwóch obrazów wykaże najważniejsze luki i pomoże w zdefiniowaniu ryzyka powstającego wskutek ich występowania. Opis ten powinien zawierać dodatkowo analizę skutków wykorzystania najważniejszych luk, koniecznie wyrażoną w konkretnych, przemawiających do wyobraźni menedżerów, liczbach.

3. Przyjrzyj się metodom pracy organizacji

Każda nowoczesna firma to w istocie kilka lub kilkanaście organizacji, działających w oparciu o ten sam zestaw narzędzi informatycznych. Różnią się one od siebie obowiązującym modelem pracy, kulturą korzystania z zasobów IT, czy faktycznym poziomem kontroli. Wiele zależy także od średniego wieku pracowników, czy liczby kontraktorów i pracowników zewnętrznych na stale pracujących w firmie. Lepsze zabezpieczenie przedsiębiorstwa wymaga analizy tych zachowań pod kątem ryzyka naruszeń bezpieczeństwa.Bezpieczeństwo IT to problem z którym się zmierzysz. Wzmocnij ochronę IT w swojej firmie!

Infografika - Bezpieczeństwo IT to problem z którym się zmierzysz

4. Opracuj spójną politykę bezpieczeństwa IT

W oparciu o zdobytą wiedzę przygotuj spójny dokument prezentujący fundamentalne założenia polityki bezpieczeństwa IT, opis kluczowych zasobów cyfrowych i procesów biznesowych wykorzystujących systemy informatyczne przedsiębiorstwa, a także przedstawiające podstawowe zasady korzystania z rozwiązań IT. Dokument ten, choć bazujący na wiedzy specjalistycznej, powinien być sformułowany na tyle prostym językiem by zostać zrozumianym nawet przez menedżerów spoza działu bezpieczeństwa, czy sieci teleinformatycznych.

5. Przedyskutuj politykę bezpieczeństwa IT z kluczowymi menedżerami w firmie

Tylko w ten sposób będą oni w stanie zrozumieć konieczność zmian w modelu działania i procesach przedsiębiorstwa, a także zaakceptować konieczność poniesienia dodatkowych wydatków na cyberochronę. Zadbaj o to, by każdy z nich poczuł na swoich barkach odpowiedzialność za wdrożenie polityki bezpieczeństwa. Nie bój się przy tym kontrowersyjnych metod. Nic tak nie przyciąga uwagi odpowiednich ludzi niż kontrolowane włamanie, czy spektakularny kryzys wywołany zamierzonymi działaniami osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

6. Stale monitoruj bezpieczeństwo IT swojej firmy

Transformacja bezpieczeństwa to długofalowy proces, który wymaga stałego monitoringu i dostosowywania. Dlatego też warto już zawczasu zaplanować procedury umożliwiające stałą kontrolę postępów we wprowadzaniu nowych zasad bezpieczeństwa.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych
rozwiązaniach? Skontaktuj się z doradcą
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Nieprawidłowe dane

Pamiętaj

Najważniejszymi miarami określającymi jakość zabezpieczeń jest ich skuteczność i elastyczność. Przygotowując system cyberochrony powinieneś zawsze pamiętać o tym, że musi on być uszczelniany, aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb. Przestrzeganie podstawowych reguł, opisanych powyżej, pozwala na stworzenie takiej szczelnej ochrony i jej łatwą przebudowę. Jego ostateczną realizację warto powierzyć firmom informatycznym z bogatym portfolio usług, doświadczeniem w realizacji tak złożonych projektów, a także certyfikatami świadczącymi o znajomości podstawowych norm. Zaangażowanie takiego partnera uchroni twoją firmę przed powielaniem typowych błędów takich jak rozproszenie systemu ochrony, czy wyłączenie spod niego pewnych kategorii pracowników (chociażby menedżerów wyższego szczebla albo sprzedawców podróżujących przez większą część tygodnia pracy).

Data publikacji: 2015-07-23
Czas czytania artykułu: 3 - 5 min.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Potrzebujesz uzupełniającego rozwiązania?